חפש

ביטוח סיעודי בישראל

אנו מביאים לראשונה את תוכנו של הספר "ביטוח סיעודי בישראל". מטרתו העיקרית של ספר זה לשמש מורה נבוכים בסבך החוקים, התקנות, הביטוחים, הזכויות, הטפסים והגורמים המטפלים בתחום הטיפול הסיעודי

 ► דף קודם בביטוח סיעודי בישראל  דף הבא בביטוח סיעודי בישראל ◄ 

פרק רביעי: נתונים סטטיסטיים בתחום הסיעוד

פרק רביעי: נתונים סטטיסטיים בתחום הסיעוד, הבעיה הסיעודית נמצאת בעלייה מתמדת וזאת עקב שתי תופעות המתפתחות במקביל: הראשונה היא עליית תוחלת החיים הנובעת מהתפתחות מואצת של הטיפול הרפואי,...
▪ ▪ ▪ ◄◄

פרק חמישי: רובדי הביטוח בישראל

פרק חמישי: רובדי הביטוח בישראל, בישראל נהוגים היום חמישה רבדים לביטוח הסיעודי. בכל רובד אפרט את התנאים לקבלת התגמול למקרה סיעוד, את הטפסים שאותם צריך למלא, את התגמול הסיעודי שאותו...
▪ ▪ ▪ ◄◄

פרק שישי: משרד הבריאות

פרק שישי: משרד הבריאות, משרד הבריאות מתערב רק בעת שהחולה הסיעודי מאושפז, או מועמד לאשפוז במוסד סיעודי. המעוניינים להגיש בקשה להשתתפות משרד הבריאות חייבים לעבור מבחני הכנסה של מילוי...
▪ ▪ ▪ ◄◄

פרק שביעי: ביטוח לאומי

פרק שביעי: ביטוח לאומי, ביטוח לאומי מהווה את שכבת ההגנה הבסיסית למקרה שבו נקלע האדם למצב סיעודי. ישנן אי הבנות רבות בקשר לזכויותיו של האזרח הישראלי המבוטח לפי חוק הסיעוד הממלכתי. חוק זה...
▪ ▪ ▪ ◄◄

פרק שמיני: הגדרות הפרמטרים בפוליסת סיעוד

פרק שמיני: הגדרות הפרמטרים בפוליסת סיעוד, הפרמטרים שיוגדרו כאן יהיו תקפים גם בנוגע לפוליסות קולקטיביות ולפוליסות פרטיות. תקופת אכשרה, התקופה מיום אישור המבטח על קבלת המבוטח והצטרפותו...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'ביטוח סיעודי בישראל חלק 2 שתף עם החברים בטוויטר את 'ביטוח סיעודי בישראל חלק 2