חפש

אובדן כושר עבודה

כל המידע על פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה ונכות. ביטוחים אלו הם למקרה שאדם אינו יכול לעבוד בהתאם למקצועו. הביטוח נותן לו הכנסה קבועה במקרה רפואי בו איבד באופן מלא או חלקי יכולת לעבוד.

נקודה לבדיקה בנוגע לכיסוי אובדן כושר עבודה לעובדים

נקודה לבדיקה בנוגע לכיסוי אובדן כושר עבודה לעובדים, ישנם מקצועות הדורשים תוספת סיכון. ברור שחשמלאי הינו מקצוע חשוף יותר לסכנה מפקיד בנק לכן מבקשות חברות הביטוח תוספות סיכון לביטוח...
▪ ▪ ▪ ◄◄

אובדן כושר עבודה לעצמאים

אובדן כושר עבודה לעצמאים, עצמאים נהנים לכאורה מחופש בחירה גדול יותר ויכולים להחליט בעצמם על שעות וימי עבודתם אך בפועל, עובדים העצמאים שעות ארוכות יותר וימי החופשה שלהם מקוצרים יותר....
▪ ▪ ▪ ◄◄

מבט על אובדן כושר עבודה בפרמיה משתנה

מבט על אובדן כושר עבודה בפרמיה משתנה, אובדני כושר העבודה בפרמיה משתנה נכנסו לשוק הביטוח בתחילת שנת 1995. עד אז נהוגים היו תעריפים קבועים שמשמעם, כי התעריף נקבע לפי גיל המבוטח בעת כריתת...
▪ ▪ ▪ ◄◄

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח אובדן כושר עבודה מהווה נדבך מרכזי בביטוחי פרט וביטוחי מנהלים. משמעות הביטוח הינה כי במקרה ובו המבוטח, כתוצאה ממחלה או תאונה לא יוכל לחזור ולפרנס את עצמו...
▪ ▪ ▪ ◄◄

כיסוי לאובדן כושר עבודה

כיסוי לאובדן כושר עבודה, בעקבות השינויים הרבים שחלו בענף ביטוח החיים במהלך השנים האחרונות חלו גם שינויים מהותיים בסוגים ובהגדרות של פוליסות אובדן כושר עבודה. כיסוי אובדן כושר עבודה הינו...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'אובדן כושר עבודה שתף עם החברים בטוויטר את 'אובדן כושר עבודה