חפש

ביטוח אובדן כושר עבודה

נקודה לבדיקה בנוגע לכיסוי אובדן כושר עבודה לעובדים

נקודה לבדיקה בנוגע לכיסוי אובדן כושר עבודה לעובדים, ישנם מקצועות הדורשים תוספת סיכון. ברור שחשמלאי הינו מקצוע חשוף יותר לסכנה מפקיד בנק לכן מבקשות חברות הביטוח תוספות סיכון לביטוח...
▪ ▪ ▪ ◄◄

מבט על אובדן כושר עבודה בפרמיה משתנה

מבט על אובדן כושר עבודה בפרמיה משתנה, אובדני כושר העבודה בפרמיה משתנה נכנסו לשוק הביטוח בתחילת שנת 1995. עד אז נהוגים היו תעריפים קבועים שמשמעם, כי התעריף נקבע לפי גיל המבוטח בעת כריתת...
▪ ▪ ▪ ◄◄

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח אובדן כושר עבודה מהווה נדבך מרכזי בביטוחי פרט וביטוחי מנהלים. משמעות הביטוח הינה כי במקרה ובו המבוטח, כתוצאה ממחלה או תאונה לא יוכל לחזור ולפרנס את עצמו...
▪ ▪ ▪ ◄◄

כיסוי לאובדן כושר עבודה

כיסוי לאובדן כושר עבודה, בעקבות השינויים הרבים שחלו בענף ביטוח החיים במהלך השנים האחרונות חלו גם שינויים מהותיים בסוגים ובהגדרות של פוליסות אובדן כושר עבודה. כיסוי אובדן כושר עבודה הינו...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'ביטוח אובדן כושר עבודה שתף עם החברים בטוויטר את 'ביטוח אובדן כושר עבודה