חפש
מבולבל מכל הביטוחים?

לא יודע מה אתה צריך, מה יש לך וכמה זה עולה לך?

בוא לפגישת ייעוץ חינם.
מלא את פרטיך כאן עכשיו!  

 

 

ביטוח אנשי מפתח

מטרתו של ביטוח אנשי מפתח הינה להגן על המשקיעים בחברה מפני מותו של האדם שבידו מצוי ידע בסיסי הנוגע להמשך קיומה של החברה או ידע שבהעדרו עלולים להיפגע רווחי החברה באופן מהותי.

 

מהו ביטוח אנשי מפתח

בחברות היי-טק רבות, בהן מתבצעות השקעות הון, מרוכז הידע המקצועי אצל אדם בודד או אצל סגל מצומצם של מפתחים ומתכנתים. על מנת לשמור ולהגן על ההשקעה, עורכים ביטוח חיים לאיש המפתח על פי גובה ההשקעה בחברה.

 

מטרתו של ביטוח זה הינה להגן על ההשקעה ועל המשך קיומה של החברה מפני סיטואציה בה תופסק עבודתו של אותו איש מפתח עקב מוות, חוסר יכולת תפקוד או נכות תעסוקתית.

 

מיהו המוטב בביטוח אנשי מפתח

המוטב בביטוח אנשי מפתח הינו החברה שגם משלמת עבור הפרמיות לביטוח חייו של איש המפתח - זאת בשונה מביטוח חיים או מנהלים בו המבוטח הוא העובד והמוטבים הם שאריו.

 

כלומר, במקרה של מוות או נכות העובד, תקבל החברה המבטחת את כספי הביטוח המצוינים בפוליסה.

 

מטרתו של הביטוח הינה לפצות את החברה בגין נזקים כספיים שייגרמו לה בעקבות אובדן איש המפתח כתוצאה ממוות או נכות.

 

על פי מה נקבע ביטוח אנשי מפתח

כאשר קובעים את סכום הביטוח בו יבוטח איש המפתח, יש לקחת בחשבון מספר גורמים לגבי מהות הפגיעה העלולה להיגרם למשקיע או לחברה המבטחת. כמו כן, יש לכמת פגיעה זו לפיצוי כספי.

 

1. מהו סדר הגודל של ההשקעות בחברה על ידי משקיעים או קרנות הון סיכון – ומה הנזק שייגרם לאותם משקיעים?

 

2. מהם המשאבים (כגון זמן ו/או כסף) אשר יידרשו להכשיר או למצוא מחליף לאיש המפתח, אם בכלל?

 

3. האם ייווצר הפסד ברווחים ובאיזה סכום?

 

4. האם העובד מועסק בפעילות ייחודית כגון מוצר שעלול להיפסק עם אובדנו?

 

5. האם קיים סיכון ממשי לפיו החברה תאבד לקוחות?

 

6. האם מקורות האשראי ייפגעו באופן ישיר?

 

קודם כול, על החברה לקבוע האם בדעתה לבטח עבור מקרי מוות בלבד (מחמת מחלה או תאונה) או עבור כיסוי מורחב הכולל גם נכות מקצועית תמידית (אובדן איש מפתח עשוי להיגרם גם כתוצאה מנכות).

 

שנית, כאשר איש המפתח חותם כמועמד לביטוח על גבי טופס ההצעה ומילוי הצהרת הבריאות או טופס הבדיקה הרפואית, הוא מעיד בכך על הסכמתו להיות מבוטח למען החברה ואין צורך בהסכם מיוחד.

 

האם ביטוח אנשי מפתח נחשב כהוצאה מוכרת?

על פי הוראות מקצועיות של מס הכנסה (שיצאו בעקבות הלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון), במקרה שהביטוח משקף את הנזק הכספי האמיתי שייגרם לחברה במקרה של אובדן איש המפתח (מבחינת "שמירה על הקיים") - תוכר הפרמיה בביטוח אנשי מפתח כהוצאה לצורך מס הכנסה. זאת בתנאי שהמעסיק מצוין בתור המוטב הבלעדי בפוליסה.

 

למרות הנאמר לעיל, אם איש המפתח המבוטח הינו גם בעל שליטה בחברה – לא תוכר הפרמיה הנ"ל כהוצאה. זאת על פי סעיף 32 (10) לפקודת מס הכנסה.

 

הסעיף קובע כי פרמיות ששילמה החברה לטובת עצמה על ידי ביטוח בעל שליטה מוגדר כאדם המחזיק - במישרין או בעקיפין, לבדו או עם קרובו - באחד מאלה:

10% לפחות מהון מניות או מכוח ההצבעה (או בזכות להחזיק).

• בזכות לקבל 10% מהרווחים.

• בזכות למנות מנהל.

 

במקרים רבים איש המפתח הוא גם בעל השליטה וכפי שנאמר לעיל, לא יוכר תשלום הפרמיה כהוצאה. עם זאת, בהתייחס לקבלת תגמולי הביטוח העתידיים והאפשרות להציל את מלוא ההשקעה, אין ספק כי הכנת ביטוח אנשי מפתח הינה דבר חיוני והכרחי - במיוחד במקרים של חברות הנמצאות בשלב המחקר והפיתוח כאשר טרם נרשמו רווחים.

 

חשוב להדגיש כי ביטוח אנשי מפתח אינו מהווה תחליף לכל חבות חוקית של ביטוח פנסיוני כפי שנקבע בתיקון מספר 3 משנת 2008. כלומר, ביטוח אנשי מפתח נועד לכסות הפסדים שעלולים להיגרם למשקיעים ולבעלי החברה ואינו אמור להוות הטבה למבוטח עצמו.


אודות טד בר

טד בר החל את דרכו בתחום הביטוח בשנת 1983. לטד בר יש תואר שני במנהל עסקים והוא מתמחה בייעוץ פיננסי ובביטוחים רפואיים וסיעודיים. טד בר הוא מחברם של מאמרים רבים ואף כתב את הספר "ביטוח סיעודי בישראל". עם ניסיון נרחב ומעמיק עם חברות, מפעלים, גופים עצמאיים, גופים ציבוריים ולקוחות פרטיים טד בר יוכל לסייע גם לך בתחום הביטוחי והפיננסי. למד עוד אודות טד בר.

 

קבל שיחת ייעוץ חינם!

מלא את הפרטים ולחץ 'אני מעוניין. חיזרו אליי!'

 

 

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'ביטוח אנשי מפתח שתף עם החברים בטוויטר את 'ביטוח אנשי מפתח