חפש

ביטוח סיעודי בישראל

אנו מביאים לראשונה את תוכנו של הספר "ביטוח סיעודי בישראל". מטרתו העיקרית של ספר זה לשמש מורה נבוכים בסבך החוקים, התקנות, הביטוחים, הזכויות, הטפסים והגורמים המטפלים בתחום הטיפול הסיעודי

דבר ראובן קפלן מנכʺל ʺכלל בריאותʺ

דבר ראובן קפלן – מנכʺל ʺכלל בריאותʺ בעולם הסובב אותנו, הרבה מאוד אנשים מניחים שאפשר לסמוך על המילים ʺיהיה בסדרʺ והעתיד, מסיבה כלשהי, לא יבוא, או לפחות לא יבוא אליהם. רוב האנשים רואים...
▪ ▪ ▪ ◄◄

דבר נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

דבר נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל, חברות / חברים יקרים! אני שמח לפתוח את ספר ʺהביטוח הסיעודי בישראלʺ, בהוצאתן המשותפת של לשכת סוכני ביטוח בישראל וʺכלל בריאותʺ, וביוזמתו של מחבר הספר, טד...
▪ ▪ ▪ ◄◄

מבוא ביטוח סיעודי בישראל

פרק ראשון: מבוא, בספטמבר 1997 שימשתי כהורה מלווה לכיתה של בני, לסיור במכוורת דבש במושב מולדת. לקוח ותיק שלי, עוʺד שמעון לביא, התקשר אליי בעיצומו של הסבר על רדיית הדבש. ʺאני מייצג קבוצה...
▪ ▪ ▪ ◄◄

למי מיועד הספר ביטוח סיעודי בישראל

פרק שני: למי מיועד הספר, מטרתו העיקרית של ספר זה לשמש מורה נבוכים בסבך החוקים, התקנות, הביטוחים, הזכויות, הטפסים והגורמים המטפלים בתחום הטיפול הסיעודי. הספר הזה מיועד גם לאותם אנשים...
▪ ▪ ▪ ◄◄

פרק שלישי מהו ביטוח סיעודי

פרק שלישי: מהו ביטוח סיעודי, הביטוח הסיעודי הוא התחייבות של גורם מבטח לפצות או לשפות (אתייחס להבדל בין מושגים חשובים אלו בהמשך) את המבוטח או את משפחתו בעת שמתקיימים התנאים להכרת האדם...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'ביטוח סיעודי בישראל שתף עם החברים בטוויטר את 'ביטוח סיעודי בישראל