חפש

מצב סיעודי

תשישות נפש

ביטוח לסובלים מתשישות נפש ובני משפחתם, קיימים מקרים רבים בהם הסובלים מתשישות נפש לא מתקבלים לביטוח בריאות, ביטוח חיים או ביטוח סיעודי. כאשר אדם הסובל מתשישות נפש פונה לחברת ביטוח כדי...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שימוש קבוע בקטטר

ביטוח לסובלים משימוש קבוע בקטטר לשתן / מעיים / קיבה / או אחרובני משפחתם, קיימים מקרים רבים בהם הסובלים משימוש קבוע בקטטר לשתן / מעיים / קיבה / או אחר לא מתקבלים לביטוח בריאות, ביטוח...
▪ ▪ ▪ ◄◄

נפילות חוזרות

ביטוח לסובלים מנפילות חוזרות ובני משפחתם, קיימים מקרים רבים בהם הסובלים מנפילות חוזרות לא מתקבלים לביטוח בריאות, ביטוח חיים או ביטוח סיעודי. כאשר אדם הסובל מנפילות חוזרות פונה לחברת...
▪ ▪ ▪ ◄◄

משתמש בעזרי ניידות כדי ללכת

ביטוח למי שמשתמש בעזרי ניידות כדי ללכתובני משפחתם, קיימים מקרים רבים בהם אנשים המשתמשים בעזרי ניידות כדי ללכת לא מתקבלים לביטוח בריאות, ביטוח חיים או ביטוח סיעודי. כאשר אדם המשתמש בעזרי...
▪ ▪ ▪ ◄◄

מקבל או קיבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי

ביטוח למי שמקבל או קיבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי ובני משפחתם, קיימים מקרים רבים בהם אנשים המקבלים או קיבלו גמלת סיעוד מביטוח לאומי לא מתקבלים לביטוח בריאות, ביטוח חיים או ביטוח סיעודי....
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'מצב סיעודי שתף עם החברים בטוויטר את 'מצב סיעודי