חפש
מבולבל מכל הביטוחים?

לא יודע מה אתה צריך, מה יש לך וכמה זה עולה לך?

בוא לפגישת ייעוץ חינם.
מלא את פרטיך כאן עכשיו!  

 

 

ביטוחי נכות ואובדן כושר עבודה

 טד בר מסביר על ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח נפוץ ומבוקש במיוחד. מטרתו לגדר(=להקטין את ההשפעה לתחום קטן יותר) את הסיכון שנוצר כאשר אדם אינו יכול לעבוד בהתאם למקצועו או עיסוקו ולהבטיח לו הכנסה קבועה במקרה רפואי בו איבד באופן מלא או חלקי את היכולל לעבוד במקצועו. 

 

ביטוח אובדן כושר עבודה מוכר לצורכי מס ומס הכנסה מכ בפרמיות המיועדות לקניית כסוי לאובדן כושר עבודה כהוצאה מוכרת הן לשכיר והן לעצמאי עד לתקרה מסויימת.

 

אובדן כושר עבודה מקצועי ותעסוקתי 

הגדרת עיסוק ומקצוע נכונים בפוליסה היא לעיתים ההבדל בין תשלום הפצוי החודשי במקרה תביעה ובין אי תשלום. לנושא זה חשובות ההגדרות: 

  • מקצוע: מיומנות לעבודה אותה רכש המבוטח עקב לימודים או נסיון בעבודה.
  • עיסוק: עבודתו בפועל של המבוטח.

בחברות הביטוח נהוגות הגדרות למצב של אובדן כושר עבודה הגורר אובדן הכנסה על-פי הקטגוריות: אובדן כושר עבודה מקצועי, אובדן כושר עבודה תעסוקתי ואובדן כושר עבודה מוחלט.

 

מה כדאי לוודא כאשר עושים ביטוח אובדן כושר עבודה

חשוב לוודא שהביטוח שאדם עושה הינו ʺאובדן כושר עבודה מורחבʺ כלומר, שהחל מ-25% נכות הוא יהיה זכאי לתשלומי הביטוח ולא רק שמקרים קיצוניים של 75% נכות יהיו מכוסים עבורו.

  

כמו כן, יש לבדוק את תקופת ההמתנה בפוליסה. רוב הבטוחים מסוג זה הינם עם תקופת המתנה של 3 חודשים. כלומר, האדם נפצע או חלה- אך חברת הבטוח מתחילה לשלם לו מהיום ה-91 לתאונה או המחלה. המלצתנו היא לקנות ביטוח אובדן כושר עבודה בו מוגדרת תקופת המתנה של חודש בלבד.
  
בנוסף יש לדעת כי כל חברת בטוח תדרוש בעת תביעה ʹהוכחת הכנסהʹ, קרי, הוכחה להכנסתו של המבוטח בשנה שקדמה לתאונה או המחלה, שבגינה איבד יכולתו לעבוד.  נושא זה בעייתי במיוחד לעורכי דין, אנשי מכירות ולמקצועות המנהלים את מירב עסקותיהם במזומן. ניתן לדרוש ולקבל מחברת הבטוח נספח לפוליסה המבטל את הצורך במסמכי ʹהוכחת הכנסהʹ לתקופה קצובה.

      

ביטוחי נכות ואובדן כושר עבודה -

בטוח אובדן כושר עבודה מהווה מרכיב מרכזי בבטוחי פרט ובטוחי מנהלים. משמעות הביטוח הינה שבמקרה ובו המבוטח, כתוצאה ממחלה או תאונה, לא יוכל לחזור ולפרנס את עצמו ומשפחתו, תשלם לו חברת הבטוח סכומים כנקוב בפוליסה עד תום תקופת אי הכושר או עד גיל 65. 

 

ביטוח אובדן כושר עבודה - מחירים

המחירים לביטוח זה הם זולים יחסית עקב האחוזים הנמוכים של התביעות של ביטוח זה. המחירים נקבעים לפי גיל, הכנסה, מצב בריאותי, כיסויים וכיוצב'. לעיתים עושים ביטוח אובדן כושר עבודה כחלק ביטוח מנהלים או ביטוח פנסיוני אחר, אך יש לוודא אם הביטוח מתאים והוא מכסה את כל ההכנסה. לעיתים בתוספת מזערית אפשר לקבל כיסויים גדולים בהרבה ועל כן כדאי להתייעץ עם סוכן ביטוח בנושא.

    

קבל השוואה מותאמת עבורך לפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה

מלא את הפרטים ולחץ 'כן. חזור אליי!'.

 

 

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'נכות ואובדן כושר עבודה שתף עם החברים בטוויטר את 'נכות ואובדן כושר עבודה