חפש
מבולבל מכל הביטוחים?

לא יודע מה אתה צריך, מה יש לך וכמה זה עולה לך?

בוא לפגישת ייעוץ חינם.
מלא את פרטיך כאן עכשיו!  

 

 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא הסכם בין המבוטח לבין חברת הביטוח לחסכון ארוך טווח (פנסיה) לגיל הכולל בד"כ ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. גובה הפנסיה העתידית ייקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה.

 
סכום הכסף שיצליח המבוטח לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו, רציפות החיסכון, גובה התשלומים שהועברו לחיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וכמובן, גובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.
  
דמי הניהול הם למעשה המחיר שהחוסך משלם בעבור עלויות רכישת הביטוח ובעבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל. שיעור דמי הניהול המשולמים לגוף המנהל, ישפיע באופן ניכר על סך החיסכון המצטבר: ככל ששיעור זה נמוך יותר, החיסכון גדל. לפיכך, למאפיין זה נודעת חשיבות רבה בבחירת תכנית החיסכון לפנסיה.

     

ביטוח מנהלים - הטבות מס

מלבד הביטחון של קיצבת פנסיה, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה - התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס. לרוב העובדים החוסכים בביטוח מנהלים עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים.
   
חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.
   

ביטוח מנהלים - למי זה מיועד?

ביטוח מנהלים אף הוא חיסכון ארוך טווח, המתאים לכל שכיר או עצמאי. מטרת הביטוח הינה לאפשר התקיימות ופרנסה מכובדת בעת הפרישה או הזיקנה.
  
חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (כיום, גיל 67 לגבר וגיל 64 לאישה). בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.

   

מעוניין בפגישת ייעוץ ללא תשלום?

מלא את הפרטים ולחץ 'כן. חזור אליי!'.

 

 

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'ביטוח מנהלים שתף עם החברים בטוויטר את 'ביטוח מנהלים